Zůstatková hodnota je hodnota, kterou má majetek po uplynutí určitého časového období. Tento pojem se obvykle používá v souvislosti s majetkem, který je používán v podnikání, například stroje nebo budovy. Zůstatková hodnota je obvykle nižší než počáteční hodnota majetku, protože během svého používání se hodnota majetku zvyšuje opotřebením nebo stárnutím.

Zůstatková hodnota se obvykle používá při výpočtu zisku nebo ztráty společnosti. Například, pokud společnost koupí majetek za 100 000 Kč a po určitém časovém období má tento majetek zůstatkovou hodnotu 50 000 Kč, může společnost započíst tuto částku jako ztrátu ve svém účetnictví.

Je třeba si uvědomit, že zůstatková hodnota se může lišit v závislosti na okolnostech a metodách, které jsou použity při jejím výpočtu. Je proto důležité zvolit odpovídající metodu pro výpočet zůstatkové hodnoty v závislosti na konkrétních podmínkách.

Podobné příspěvky