Co je účetnictví?

Co je účetnictví?

Účetnictví je proces, pomocí kterého se zaznamenávají, vyhodnocují a interpretují finanční transakce a události v podniku nebo organizaci. Účetnictví je důležité pro správné vedení finančních záznamů a pro poskytnutí relevantních informací pro rozhodování o podnikatelských aktivitách. Účetnictví zahrnuje zaznamenávání finančních transakcí v účetních knihách, vytváření finančních výkazů, jako je například výkaz zisku a ztráty nebo…

Co je DPH?

Co je DPH?

DPH (daň z přidané hodnoty) je zdanění, které se vztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb. Je to povinná daň, kterou platí podnikatelé za zboží nebo služby, které prodávají nebo poskytují. DPH se obvykle účtuje jako určité procento z ceny zboží nebo služby. DPH se obvykle stanovuje vládou nebo centrální bankou a může se lišit…

Co je inflace?

Co je inflace?

Inflace je růst cen všeobecně známého zboží a služeb v ekonomice. Inflace je měřena pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI), který ukazuje, jak rychle rostou ceny v průběhu času. Inflace může mít různé příčiny, jako například růst cen surovin nebo zvýšení mzdových nákladů, což může vést ke zvýšení cen výrobků a služeb. Inflace může také nastat,…

Co je leasing?

Co je leasing?

Leasing je způsob financování, při kterém si zákazník pronajímá zboží nebo služby od leasingové společnosti po určitou dobu za úplatu. Na konci leasingové smlouvy může zákazník zboží koupit, nebo ho vrátit leasingové společnosti. Leasing se často používá k financování nákladních nebo osobních automobilů, ale také k financování vybavení nebo nábytku pro firmy. Výhodou leasingu je,…

Co je zůstatková hodnota?

Co je zůstatková hodnota?

Zůstatková hodnota je hodnota, kterou má majetek po uplynutí určitého časového období. Tento pojem se obvykle používá v souvislosti s majetkem, který je používán v podnikání, například stroje nebo budovy. Zůstatková hodnota je obvykle nižší než počáteční hodnota majetku, protože během svého používání se hodnota majetku zvyšuje opotřebením nebo stárnutím. Zůstatková hodnota se obvykle používá…