DPH (daň z přidané hodnoty) je zdanění, které se vztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb. Je to povinná daň, kterou platí podnikatelé za zboží nebo služby, které prodávají nebo poskytují. DPH se obvykle účtuje jako určité procento z ceny zboží nebo služby.

DPH se obvykle stanovuje vládou nebo centrální bankou a může se lišit v závislosti na zemi nebo oblasti. Některé země nebo oblasti mohou mít nižší nebo vyšší sazby DPH nebo dokonce úplně jiný systém daně z přidané hodnoty.

DPH a koncoví zákazníci

DPH je většinou placena zákazníky při koupi zboží nebo služeb, ale je zahrnuta v ceně, takže zákazník si ji obvykle ani neuvědomuje. DPH se zpravidla započítává do ceny zboží nebo služby a je vyčíslena jako procento z ceny. Například pokud je cena zboží 100 Kč a DPH je 10 %, celková cena s DPH bude 110 Kč.

DPH a podnikatelé

DPH se obvykle hlásí a platí v určitých intervalech, například každý měsíc nebo každý kvartál. Podnikatelé musí hlásit a platit DPH i tehdy, když neprodávají zboží nebo služby, ale například pouze nakupují a skladují zboží pro budoucí prodej.

DPH se v některých případech může vrátit zpět podnikatelům nebo organizacím, které nakupují zboží nebo služby pro podnikání nebo komerční účely. V takovém případě mohou podnikatelé nebo organizace požádat o vrácení DPH, kterou zaplatily při nákupu, pokud jejich nákupy souvisí s podnikáním nebo komerčními účely.

Podobné příspěvky