Leasing je způsob financování, při kterém si zákazník pronajímá zboží nebo služby od leasingové společnosti po určitou dobu za úplatu. Na konci leasingové smlouvy může zákazník zboží koupit, nebo ho vrátit leasingové společnosti.

Leasing se často používá k financování nákladních nebo osobních automobilů, ale také k financování vybavení nebo nábytku pro firmy. Výhodou leasingu je, že zákazník nemusí hned platit celou cenu zboží, ale může si ho pronajmout za měsíční splátky, které jsou často nižší než úroky z úvěru. Navíc se leasingová společnost stará o údržbu a opravy zboží po dobu trvání leasingu.

Je důležité si uvědomit, že zákazník vlastní zboží až po splacení všech splátek, takže pokud zákazník zboží vrátí před koncem leasingové smlouvy, může mu leasingová společnost účtovat pokutu. Je tedy důležité pečlivě si přečíst podmínky leasingové smlouvy a zvážit, zda je leasing pro danou situaci výhodnější než jiné způsoby financování, jako například úvěr nebo koupě zboží přímo.

5 důvodů proč si zařídit leasing:

  1. Nižší počáteční náklady: Leasingové splátky bývají nižší než úroky z úvěru, takže může být pro někoho výhodnější začít splácet leasing než koupit zboží přímo.
  2. Flexibilita: V rámci leasingu je možné zvolit délku trvání smlouvy a částku splátek podle potřeb zákazníka. To může být výhodné pro firmy, které potřebují vybavení na určitou dobu a nechtějí ho koupit přímo.
  3. Možnost výměny za novější zboží: Po skončení leasingové smlouvy může zákazník zboží vrátit nebo si ho koupit. To mu umožňuje v případě potřeby vyměnit za novější zboží.
  4. Údržba a opravy zajištěné leasingovou společností: Leasingová společnost se obvykle stará o údržbu a opravy zboží po dobu trvání leasingu, což může být pro někoho výhodné.
  5. Možnost snížit daňové zatížení: V některých případech může být možné uplatnit leasing jako náklad na daňovém účtu, což může snížit daňové zatížení. Je ale důležité si uvědomit, že každý případ je jiný a je třeba se poradit s daňovým poradcem nebo odborníkem na daně.

Podobné příspěvky